Американски университет в България - Студентски общежития I и II етап

Oписание

Двете общежития са в сгради със РЗП около 5000 кв.м, осигуряващи 260 легла, компютърни и TV зали, офиси, перални помещения.

Местоположение: гр. Благоевград
Продължителност на проекта: 12 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Участие на специалисти от Проект Партнерс ООД в техническото ръководство от 1998г. до 2000г; строителният надзор и инвеститорсият контрол от 2001г. до 2002г.

Референции: REF LINDNER REF_LINDNER.pdf (604.9 kB)
AubAub 1Aub 2

Обратно